Granit Teknikbyrå AB

För säkra långsiktiga tekniklösningar!               

Om oss 

Granit Teknikbyrå är ett bolag med världen som arbetsplats och stor bredd inom sina verksamhetsområden. Vår tanke är att erbjuda rätt kvalitet till ett rimligt pris.
Vår förhoppning är nöjda kunder som återkommer för ett långsiktigt samarbete.

Precis som namnet avslöjar arbetar med tekniska system och är specialiserade inom säkerhet och underhållsteknik. Med säkerhet avses egenskapen hos ett system att inte orsaka person-, egendoms- eller miljöskada. Inom den civila marknaden kan vi hjälpa till vid CE-märkning av olika produkter, vi kan också hjälpa till i arbetet för en säker arbetsplats där vi ser till att gällande lagar och förordningar efterföljs.

Inom underhållsteknik hjälper vi till med planering, organisation och beräkning med syftet att produkten ska bli så kostnadseffektiv som möjligt ur ett livslängdsperspektiv.
 
Vi arbetar dels inom försvarsindustrin och dels med civila aktörer. Inom försvarsindustrin är vi aktiva i många projekt där vi stöttar FMV genom hela eller delar av upphandlingsprocessen. Vår erfarenhet att arbeta med FMV gör oss också eftertraktade att hjälpa civila företag leverera produkter till FMV eller andra länders motsvarighet.


Postadress och Besöksadress                           

Granit Teknikbyrå AB
Kyrkgatan 53
831 34 Östersund


Lokalkontor:

Granit Teknikbyrå AB
Rådmansgatan 11
749 49 Enköping
 

Senast uppdaterad 2018-05-02