Granit Teknikbyrå AB

För säkra långsiktiga tekniklösningar!               

ILS, Integrated Logistic Support.

ILS är ett samlingsbegrepp för styrning, planering, utveckling, drift och avveckling av tekniska system. Målet är oftast att nå högsta möjliga driftsäkerhet till lägst totalkostnad under systemets livslängd. Anskaffningskostnaden är ofta bara en bråkdel av totalkostnaden och mycket finns att vinna på att optimera drift och underhåll för systemet. Aktiviteter inom ILS kan t.ex. vara

- analyser under konstruktionsfasen för att stärka produkten avseende driftsäkerhet
  och underhållsmässighet (FMEA/FMECA, FTA, LSA)

- optimera underhållsverksamheten (RCM)

- analysera och formulera underhålls/reservdelsbehov (MTA/RTA)

- utreda behov av dokumentation och utbildning (TNA), genomföra utbildningar

- analysera och formulera livscykelkostnad för budgetunderlag (LCC/LSC)

- koncept för största möjliga lönsamhet i eftermarknadsaffärer (CLS/SLA)

Med aktiviteter inom ILS redan vid projektstart nås en hög nyttjandegrad till låg kostnad under systemets hela livscykel.