Granit Teknikbyrå AB

För säkra långsiktiga tekniklösningar!               

Systemsäkerhet.

Systemsäkerhet definieras som ”egenskapen hos ett system att inte orsaka person-, egendoms- eller miljöskada”. System kan t.ex avse en kombination av förnödenheter, anläggningar och personal.

När FMV anskaffar, modifierar, renoverar och avvecklar materiel åt Försvarsmakten ingår systemsäkerhetsverksamhet i någon omfattning. Arbetet sker i ett samspel mellan industri, FMV och Försvarsmakten. I arbetet finns en gemensam strävan att skapa säkra system. Ett säkert system ska inte oavsiktligt skada människa, egendom eller yttre miljö.

Granit Teknikbyrå hjälper FMV med framtagning av systemsäkerhetsgodkännanden samt med granskning av systemsäkerhetsdokumentation. Granit Teknikbyrå hjälper industrin att utföra systemsäkerhetsanalyser och ta fram säkerhetsutlåtande för olika tekniska system.