Våra nyheter

Fyra steg till CE-märkning

Frågeställning

Du har en briljant produkt, men vet inte var du ska börja för att få din produkt CE-märkt.

 

Lösningen

Vi hjälper dig säkerställa att din produkt överensstämmer med alla relevanta EU-direktiv och standarder.

 

Du har en briljant produkt

Har du har en briljant produkt du vill tillverka? Eller hittat en produkt på nätet du vill börja sälja själv?

Du vill inte att din produkt förväxlas med osäkra och olagliga kopior utan vill stå för en säker, laglig och säljbar produkt.

Oavsett om du tillverkar själv eller importerar måste din produkt uppfylla vissa krav för att få säljas i Europa. Vi guidar dig genom de steg som säkerställer att din produkt överensstämmer de EU-direktiv och standarder som gör att din briljanta idé kan säljas och bli tillgänglig för fler.

Det här kallas att CE-märka produkten och du har säkert sett märket på någon pryl du har hemma – till exempel på laddaren till datorn du sitter vid just nu eller på något av barnens leksaker.

Varför behöver du bry dig?

För att få sälja en produkt på den europeiska marknaden måste produkten alltså ha en så kallad EU-försäkran om överensstämmelse (eng. Declaration of Conformity, DoC). Detta gäller oavsett om du designar, utvecklar och tillverkar själv eller om du importerar. Försäkran gör tydligt att din produkt är säker för människor, djur och miljö enligt de krav som ställs inom EU.

Du vill att din produkt ska andas säkerhet, trovärdighet och tillit.

 

Hur du kan CE-märka din produkt 

Du tycker kanske att skaffa en CE-märkning verkar krångligt och att det innebär en massa pappersarbete. Var börjar man ens? Du skulle hellre känna lättnad av att någon annan ”tar hand om” det där.

Att navigera sig igenom processen för CE-märkning kan verka överväldigande. Vilka standarder gäller för min produkt? Vilka EU-direktiv är relevanta? Vad är ens ett EU-direktiv? Du vill inte drunkna i standarder, direktiv och blanketter utan skulle hellre fokusera på att utveckla produkten och göra allt klart inför försäljningsstarten.

 

Vill du veta mer – hör av dig med en gång!

Johan Borg

070-525 45 24

johan.borg@granitteknik.se

 

Steg 1: IDENTIFIERA relevanta direktiv och standarder för din produkt

Det första som vi behöver göra är att ta reda på vilka EU-direktiv och eventuella standarder som gäller för din produkt. Till hjälp finns så kallade produktgrupper. Dessa kan vara väldigt specifika för till exempel liftar eller värmepannor eller mer generella och gälla för leksaker, radioutrustning eller medicinsk utrustning.

Du kan läsa mer om detta steg på Europakommissionens hemsida – www.ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/manufacturers_en

 Steg 2: KONTROLLERA om särskild testning behövs för din produkt

I regel är du som tillverkare, importör eller distributör själv ansvarig för att din produkt överensstämmer med direktiven och standarderna i Steg 1. Om din produkt dock anses tillhöra en produktgrupp mer högre risk för människor, djur eller miljö måste den bedömas av en extern granskare, s.k. anmält organ. Exempel på produktgrupper som omfattas av detta är tryckbärande anordningar, personlig skyddsutrustning, liftar och explosiva varor.

Du kan läsa mer om produktgrupper på Europakommissionens hemsida – www.ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/manufacturers_en

Du kan hitta de organisationer eller företag som är s.k. anmälda organ i Sverige här –
www.ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbody&cou_id=752

Steg 3: DOKUMENTERA resultaten för din produkt

Nästa steg handlar om att beskriva hur din produkt överensstämmer med arbetet vi gjort under Steg 1 och Steg 2. I den s.k. Tekniska filen/dokumentationen beskrivs detta tillsammans med hur produkten ska användas, underhållas och återvinnas. Identifiering av produkten som serienummer, redovisning av vilka standarder som produkten uppfyller samt eventuella testresultat är exempel på vad som också ska finnas i den tekniska filen/dokumentationen. Dokumentationen måste sparas i minst 10 år.

 Steg 4: CE-MÄRK din produkt

Nu är det dags att CE-märka din produkt. CE-märket är standardiserat, består av bokstäverna ”CE” och ska vara minst 5mm. Om inte CE-märket kan sättas på produkten ska det sättas på förpackningen eller på dokumentationen.

SÄLJ din produkt

KLART! Nu är din produkt reda att säljas. Vi på Granit önskar dig lycka till!

Vill du veta mer – hör av dig med en gång!

Johan Borg

070-525 45 24

johan.borg@granitteknik.se