Våra nyheter

Årsmöte SNSS

27 november, 2020 |
27 november, 2020 |

Granit Teknikbyrå har som representant i styrelsen för Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet (SNSS) varit med och anordnat ett medlemsmöte. Mötet gick av stapeln den 11-12 november men fick hållas via Microsoft Teams på grund av rådande omständigheter. Mötesdeltagarna fick höra flera intressanta föreläsningar om bland annat Sveriges pandemihantering ur ett riskperspektiv, Resilienta transportsystem och Katastroferna med Boeing 737 MAX 8. Föreläsningarna finns tillgängliga för SNSS-medlemmar på SNSS:s hemsida.

SNSS är en ideell förening med syfte att sprida och öka kunskap om systemsäkerhet och hantering av risker i tekniska system. Detta sker genom att skapa och underhålla informella kontakter mellan företag och personer som arbetar med systemsäkerhet. Jobbar du med, eller har jobbat med systemsäkerhet eller risker i tekniska system? Kolla SNSS:s hemsida och bli medlem! www.snss.nu

Vill du veta mer om hur GRANIT Teknikbyrå kan hjälpa dig i ditt arbete med systemsäkerhet och risker i tekniska system - kontakta Håkan Ekeljung, 070-677 28 00, hakan.ekeljung@granitteknik.se

Fler nyheter