Våra nyheter

Fortsatt högt tempo

7 april, 2017 |
7 april, 2017 |

Fortsatt högt tempo under våren efter den intensiva starten på året. Nya projekt har startat och några har avslutats. Under den senaste tiden har vi levererat systemsäkerhetsgodkännanden inom bland annat dykerimateriel och CBRN-materiel. Vi har under perioden varit utomlands en del, bland annat för att utföra leveranskontroller på det containersystem som FMV köper till Försvarsmakten. I ett av de nya projekten stödjer vi Fortum i sitt arbete med att höja säkerheten vid sin kraftstation i Långströmmen längs älven Ljusnan. Den årliga ”Granitdagen” hade vi i år på Frösö Park i Östersund. Dagen bestod bland annat av diskussioner kring företagets utveckling där alla medarbetare deltog. En spännande punkt som diskuterades är vår satsning i Enköping. Stefan är vår första anställda på plats och vi planerar att expandera framöver.

Fler nyheter