Våra nyheter

Granit Teknikbyrå med partners får nytt uppdrag

21 december, 2023 |
21 december, 2023 |

Granit Teknikbyrå med partners får uppdraget att byta drivenheter på Försvarsmaktens Bandvagn 206 och Bandvagn 208

Nordic Terrain Solutions AB, NTS har tecknat kontrakt med FMV. Kontraktet omfattar renovering och modifiering av Bandvagn 206 och Bandvagn 208. Leveranserna blir en viktig del för att säkerställa Försvarsmaktens förmåga och mobilitet i många år framöver.

Bolaget Nordic Terrain Solutions ägs tillsammans av bolagen Granit Teknikbyrå, Svekon, Huddig, Staffare och Swedish Power Improvement. Vårt projektteam består av experter från respektive bolag som samarbetar för att säkerställa en leverans som uppfyller kundens krav. Inom företagsgruppen finns alla de kompetenser och förmågor som krävs för att genomföra ett åtagande av detta slag.

Försvarsmaktens Bandvagn 206 och Bandvagn 208 anskaffades under sent 1970-tal och är nu i behov av renovering för att förlänga fordonens livslängd och förbättra deras prestanda.

Genom ett nytt avtal med FMV har Granit Teknikbyrå med partners fått uppdraget som omfattar renovering och modifiering av minst 800 enheter. Införandet omfattar, utöver byte av motor och växellåda, även verktyg och reservdelar, utbildning av förare och tekniker samt uppdatering av befintlig dokumentation.

 

Johan Borg, VD Granit Teknikbyrå utvecklar sin syn på projektet:

“Granit Teknikbyrå kommer med sin erfarenhet och kompetens inom projekt för komplexa tekniska system att tillse att de högt ställda kraven på säkerhet, driftsäkerhet och tillgänglighet säkerställs under bandvagnarnas livslängd samtidigt som dessa inte ska orsaka skador på person, egendom eller miljö.”

 “Det är med en fantastisk stolthet att vi tar oss an detta projekt tillsammans med våra partners och att vi får möjligheten att uppgradera och livstidsförlänga Bandvagn 206 och 208. Detta projekt kommer att stärka Sveriges försvarsförmåga samt leverera en förbättrad och viktig förmåga till Försvarsmakten och samtidigt som det markerar ett viktigt steg i utvecklingen för Granit Teknikbyrå.”

https://www.fmv.se/aktuellt--press/aktuella-handelser/livstidsforlangning-av-bandvagn-206-och-208

Kontakt

Johan Borg

+46 70 525 4524

Johan.borg@granitteknik.se

Fler nyheter