Våra nyheter

Nya beställningar mot FMV

25 mars, 2019 |
25 mars, 2019 |

Granit Teknikbyrå har fått fortsatt förtroende och erhållit några nya beställningar från Försvarets Materielverk (FMV).  En beställningen gäller Tekniskt Systemstöd inom Mobila Ledningsplatser och avser löpande tjänster för projektledning, upphandlingsstöd, utredningar och analyser under 2 år.

-Att erhålla fortsatt förtroende som leverantör inom Mobila ledningsplatser gör oss naturligtvis mycket stolta. Det visar också att vi står oss väl i den hårda konkurrensen och att våra medarbetare är uppskattade, säger Lars Larsson, VD Granit Teknikbyrå AB.

En annan beställning gäller fortsatt förtroende inom SATCOM som inkluderar projektledning och tekniskt systemstöd gällande satellitkommunikation.

I övrigt så gläder vi oss åt ljusare tider och längre dagar. Årstidens väderväxlingar gör att våra populära isskrapor går åt som smör i solsken, det gillar vi.

Fler nyheter