Våra nyheter

Nya beställningar, ombyggnad och Jul

4 december, 2017 |
4 december, 2017 |

Nu lackar det mot Jul och det är full fart i verksamheten på kontoret. Vi har fått några nya beställningar, bland annat gällande systemsäkerhetsarbete inom Klättrings- och firningsutrustning. Klättringsutrustningen används för torn- och mastarbeten och firningsutrustningen används för firning från helikopter. Vi har även fått beställning gällande systemstöd inom Stridsträningsanläggning för ledningshytter samt inlett ett nytt samarbete med Helm Systems för nytt uppdrag gällande underhållsplaner. Vår satsning på utbildning har resulterat i att några av oss varit på utbildning inom programvarusäkerhet och någon på utbildning inom CE-märkning och riskbedömning. Fler kurser ligger planerade i kalendern. På kontoret pågår viss ombyggnad för att göra plats för fler medarbetare. Eftersom vi blir fler måste vi se till att alla har en trivsam arbetsplats, vi har flyttat konferensrummet eftersom det gamla konferensrummet nu blir kontorsplatser. I Enköping pågår arbete med att hitta lämplig lokal för kontor.

Fler nyheter