Nya beställningar

Bland nya beställningar kan vi med glädje notera ett uppdrag för Implenia Sverige AB. Granit hjälper till med CE-märkning av ett krossverk. Implenia Sverige AB är en av entreprenörerna i byggnationen av ”förbifart Stockholm”. Detta krossverk är placerat nere i en tunnel för att på plats krossa material och därmed minska transportbehovet. Roligt att kunna bistå med kompetens i ett så stort projekt.
Vi har även fått fortsatt förtroende av FMV inom CBRN med ny beställning.