Våra uppdrag

Addmovement AB, Addseat

18 januari, 2019 |

Addseat – CE Märkning

Granit Teknikbyrå har hjälpt och stöttat Addmovement AB med att CE-märka deras produkt AddSeat, en handikappanpassad Segway.

Uppdraget bestod av att stödja med information och support om vad som krävs för att CE-märka produkten. Samt att ta fram och leverera erforderlig dokumentation, intyg mm. Detta arbete har möjliggjort att Addmovement AB kunnat CE-märka sin utmärkta produkt.

Fler uppdrag