Våra uppdrag

FMV, Battlefield Management System (BMS)

16 januari, 2019 |

BMS – Systemsäkerhet

BMS, Battlefield Management System, består av flera olika system som sätts samman till ett ”system av system”. BMS är ett stridsledningssystem som utgörs av ett antal delsystem. Huvudkomponenterna är C2SLB (StridsLedning Bataljon), interkomsystemet Komnod, routrar och taktisk radio.

Inom projekt BMS har Granit Teknikbyrå haft uppdrag som FMV´s systemsäkerhetsansvarige i projektet. Uppdraget består av att hantera risker på övergripande nivå för BMS som system av system, samt att säkerställa att ingående system kan samverka på ett säkert vis så risken för skada på person, egendom eller miljö minimeras.

I uppgiften ingår att ta fram de systemsäkerhetsdokument som FMV behöver innan systemet kan levereras och överlämnas till Försvarsmakten.

Fler uppdrag