Våra uppdrag

FMV, MPS Fordonsinstallationer

18 januari, 2019 |

MPS Fordonsinstallationer – Systemsäkerhet

Granit Teknikbyrå stöttar FMV inom Mobila Plattforms System (MPS) med systemsäkerhet när det gäller sambandsinstallationer i fordonsplattformar.

Våra uppdrag består av att ansvara för och genomföra systemsäkerhetsarbetet i FMV’s regi och leverera erforderlig dokumentation enligt FMV’s gällande systemsäkerhetsrutiner.

Efter arbetet visar Systemsäkerhetsdokumentationen vilka enheter/produkter som är godkända att använda i det specifika fordonet/plattformen.

Fler uppdrag