Våra uppdrag

FMV, MPS Hyttsystem

18 januari, 2019 |

MPS Hyttsystem – Tekniskt Systemstöd

Granit Teknikbyrå har genom åren fått förtroendet att stötta FMV Mobila Ledningsplatser med tekniskt systemstöd i åtskilliga projekt. Där kan vi tack vare vår långa och breda erfarenhet och kompetens bidra i flertalet olika faser inom projekten.

Vi arbetar i anskaffningsprojekt av ny materiel där vi stöttar med bl.a. kravanalyser, kravspecificering, tekniskt upphandlingsstöd, leveranskontroller och överlämning av system till Försvarsmakten.

Vi arbetar även i vidmakthållandeprojekt för befintlig materiel och system. Där stöttar vi med bl.a. statusinventeringar, renoverings- och modifieringsanalyser, anskaffning av utbildning, utbytesenheter och reservmateriel, m.m.

Fler uppdrag