Våra uppdrag

FMV, Ny Lastbil

18 januari, 2019 |

Ny Lastbil – Systemsäkerhet

I FMV projektet anskaffning av ny lastbil till försvarsmakten så stöttar Granit Teknikbyrå FMV med systemsäkerhet, vi agerar som FMV´s systemsäkerhetsansvarige i projektet.

Vårt uppdrag består av att granska leverantören Rheinmetall MAN Military Vehicles GmbH (RMMV) så att rätt dokumentation levereras och att de risker som identifieras åtgärdas på rätt sätt för att minska risken för skada på person, egendom eller miljö.

Efter leverans av systemsäkerhetsdokumentationen till FMV utarbetar vi de dokument som FMV behöver innan överlämning till Försvarsmakten.

Fler uppdrag