Våra uppdrag

FMV, Satkom

18 januari, 2019 |

Satkom – ILS

Inom satellitkommunikation så stöder Granit Teknikbyrå FMV med ILS arbete.
Uppdraget består bl.a. av att medverka i framtagning av tekniska specifikationer vid upphandling av materiel, granskning av leverantörers ILS dokumentation, materielregistrera anskaffad materiel och ta fram sats/tillbehörslistor och framtagning av underhållsplaner och materielvårdsscheman.

Fler uppdrag