Våra uppdrag

Fortum, Utskovslucka

18 januari, 2019 |

Utskovslucka – CE Märkning

Granit Teknikbyrå har stöttat Fortum gällande CE-märkning av ny utskovslucka i Långströmmens kraftverk, Härjedalen. Granit Teknikbyrå har bidragit med kunskap avseende gällande förordningar, riskanalyser och övrig kontakt med leverantörer av ingående delsystem.

Resultatet är att utskovslucka med kringliggande system såsom styrsystem, reservkraft mm. Nu är CE-märkt i enlighet med Maskindirektivet 2006/42/EG.

Fler uppdrag