Våra uppdrag

Jämtkraft, Maskinlina

17 januari, 2019 |

Maskinlina – CE Märkning

Granit Teknikbyrå har i detta uppdrag utfört kravanalyser avseende gällande förordningar, riskanalyser på maskinlinan och haft övrig kontakt med leverantörer av delsystem, gällande CE-märkning av två nya vattenkraftaggregat i Hissmofors kraftverk, Jämtland. Granit Teknikbyrå har bidragit med kunskap avseende processer och arbetssätt mm. Nu när maskinlinorna är igång och producerar el är de dessutom CE-märkta i enlighet med Maskindirektivet 2006/42/EG.

Fler uppdrag