Kustbevakningen, Utbildning

Utbildning – Riskhantering, Riskbedömning, Systemsäkerhet

Granit Teknikbyrå har genomfört en utbildningsdag inom området riskhantering, riskbedömning och systemsäkerhet, med syfte att öka medvetenheten, kunskapen, förståelsen för säkerhet och risker.
Utbildningen har genomförts för delar av Kustbevakningens personal på plats i Karlskrona.