Våra uppdrag

Mercedes

17 januari, 2019 |

Mercedes - Systemsäkerhet

Granit Teknikbyrå stöttar Mercedes med att utarbeta de systemsäkerhetsrelaterade dokument som skall levereras till FMV i samband med kundens leverans av fordon, i vårt åtagande granskar vi materielen och föreslår riskminskande åtgärder för att fordonen skall vara så säkra som möjligt att bruka i den miljö som försvarsmakten använder sin materiel. Exempel på det vi levererat är risklogg, SAR med analyser och SCA.

Fler uppdrag