För säkra långsiktiga tekniklösningar
För säkra
långsiktiga teknik-
lösningar

På Granit Teknikbyrå har vi erfarenhet och kunskap kring komplexa tekniska system där det finns högt ställda krav på säkerhet och tillgänglighet. Vi har gedigen erfarenhet av att arbeta i tekniska projekt, såväl nationella som internationella.

Det är de anställdas kompetens som är värdet i Granit Teknikbyrå, bland våra medarbetare finns tekniker, civilingenjörer och Tekniska Officerare från Försvarsmakten.

Vi har ett brett utbud av konsulttjänster och är en oberoende partner, kontakta oss gärna för en diskussion.
Granit Teknikbyrå erbjuder tjänster inom följande områden:
Image is not available

Vid leveranser till Försvarets Materielverk (FMV) krävs att du som leverantör levererar en säker produkt. Produkten ska inte orsaka skador på person, egendom eller miljö.
Granit Teknikbyrå är experter på att genomföra de analyser som FMV kräver, vi tar fram de dokument som behövs för att leverera till FMV.

Image is not available

För att få sälja en produkt på den europeiska marknaden krävs att den är CE-märkt.
Har du behov av att CE-märka en produkt så hjälper vi dig att genomföra den riskanalys som direktiven kräver.

Image is not available

Vi på Granit Teknikbyrå förfogar över en unik kompetens med erfarenhet från många olika branscher och teknikområden.
Våra tjänster inom tekniskt systemstöd innebär att vi kan bistå våra kunder med studier, utredningar och analyser under tillverkning, införande, driftsfas och avveckling av din produkt eller tekniska system.

Image is not available

I princip alla tekniska system behöver någon form av underhållsåtgärd för att användas optimalt under hela sin livscykel. Med rätt metodik hjälper vi er att uppnå en hög driftsäkerhet till lägsta möjliga driftskostnad under systemets hela livslängd. Det handlar om att optimera systemets användande för att i slutändan spara pengar!

Slider

Senaste nyheterna

Nytt kontrakt med Försvarets Materielverk

1 december, 2020
Granit har skrivit ett kontrakt med FMV avseende stöd Systemsäkerhet vid anskaffning av personlig skyddsutrustning inom CBRN-området. Vi tackar för förtroendet och hoppas på ett lyckat samarbete.

Årsmöte SNSS

27 november, 2020
Granit Teknikbyrå har som representant i styrelsen för Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet (SNSS) varit med och anordnat ett medlemsmöte. Mötet gick av stapeln den 11-12 november men fick hållas via Microsoft Teams på grund av rådande omständigheter. Mötesdeltagarna fick höra flera intressanta föreläsningar om bland annat Sveriges pandemihantering ur ett riskperspektiv, Resilienta transportsystem och Katastroferna med Boeing 737 MAX 8. Föreläsningarna finns tillgängliga för SNSS-medlemmar på SNSS:s hemsida. SNSS är en ideell förening med syfte att sprida och öka kunskap om systemsäkerhet och hantering av risker i tekniska system. Detta sker genom att skapa och underhålla informella kontakter mellan företag…

Granit Teknikbyrå tecknar ramavtal med FMV inom ILS – Integrerat Logikstöd

23 november, 2020
Granit Teknikbyrå har i hård konkurrens tecknat ett strategiskt viktigt ramavtal med Försvarets Materielverk (FMV), denna gång som ett av de utvalda företagen inom konsulttjänster för området ILS - Integrerat Logikstöd. Ramavtalet bedöms i sin helhet omsätta ca 125 MSEK/år och löper på 2 år med option på förlängning i ytterligare 5 år och kan användas av både FMV och Försvarsmakten. Vi tackar för förtroendet och ser fram emot att få stödja FMV och Försvarsmakten inom ILS-området.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18