Våra nyheter

Kontor i Enköping

19 februari, 2018 |
19 februari, 2018 |

Äntligen har vi fått ett litet lokalkontor i Enköping, våra medarbetare där behöver också en trivsam arbetsplats att gå till. Lokalen ligger centralt på Rådmansgatan, avtalet är undertecknat och lokalen håller nu på att möbleras och anpassas efter vårt behov.
Vi håller även på att se över infrastrukturen för IT på våra kontor. Fler medarbetare, större kontor och kontor på flera ställen ställer större krav på den IT-lösning man väljer. Nätverk ska helst fungera lika oavsett var man sitter med åtkomst till allt, säkra backupfunktioner behövs med lagring på mer än en plats.
Vi jobbar vidare i gamla beställningar men har även fått en del nya, bland annat för fortsatt arbete med C2 SLB (stridsledningssystem), CE-märkning av AddSeat rullstolar och systemstödsarbete för ledningsträningsanläggning.
Tjänsteresor är ett oundvikligt inslag i arbetet, dels för arbete hos kund och dels för möten och avstämningar. Vi försöker ha som policy att inte resa mer än nödvändigt och att välja miljöriktiga men ändå tidseffektiva resor när vi reser.

Fler nyheter