Våra nyheter

Nytt år och Supermåndag

3 februari, 2017 |
3 februari, 2017 |

En månad in i det nya året kan vi konstatera att verksamheten är i full gång. Där det händer mest just nu är inom marinen där vi är aktiva i projekt med HMS Carlskrona, Bevakningsbåtar, HMS Gävle och dykerisystem för att nämna några. Positivt är också att vi fått fortsatt förtroende inom flera projekt, bland annat inom anskaffning och vidmakthållande av Försvarsmaktens sambands- och ledningshytter. Vi har även medverkat till att Försvarsmaktens nya ledningssystem BMS fått ett systemsäkerhetsgodkännande. På kontoret har vi börjat med det vi kallar ”Supermåndag”. Varje månad i samband med APT är det en medarbetare som håller utbildning i ett ämne som alla på kontoret kan ha nytta av i sitt arbete. I januari var månadens tema ”Nya stöd- och IT-system inom FM och FMV” och i februari handlar det om hur man tar fram en TO (teknisk order), MVSCH (materielvårdsschema), IBOK (instruktionsbok) och kopplingen mellan dessa dokument.

Fler nyheter