Våra uppdrag

FMV, CBRN

17 januari, 2019 |

CBRN – Tekniskt systemstöd

Anskaffning och stöd vid framtagning av transportlåda för transport av kemiska ämnen som kräver typgodkänt emballage. Vid anskaffning har Granit Teknikbyrå skött kontakt med tillverkare och sett till att transportlådan genomgått procedur för typgodkännande av ackrediterat organ.

Transportlösningen har sedan Systemsäkerhetsgodkänts för flera typer av ämnen.

Nu kan Försvarsmakten transportera kemiska ämnen säkert i framtiden.

Fler uppdrag