Våra uppdrag

FMV, Dyksystem

18 januari, 2019 |

Dyksystem – ILS och Systemsäkerhet

Försvarsmakten upphandlar, vidmakthåller och modifierar dykmateriel till Försvarsmaktens olika typer av dykare. Inom dessa projekt stödjer Granit Teknikbyrå FMV med Systemsäkerhetsarbete och ILS.

Dykning är ett påfrestande arbete och ställer höga krav på materielen för att inte äventyra dykarens säkerhet. Dessa höga krav gäller, förutom den grundläggande prestandan, även fortsatt hög tillgänglighet genom underhåll och reparationer. Systemsäkerhetsarbetet och underhållsberedning är exempel på viktiga delar som bidrar till säkra dyksystem och hög tillgänglighet.

Fler uppdrag