Våra uppdrag

FMV, HMS Carlskrona

16 januari, 2019 |

HMS Carlskrona – Systemsäkerhet

Fartyget HMS Carlskrona genomgick 2016/2017 en större modifiering, kallad livstidsförlängning (LTF) med Generalöversyn (GÖ). Kockumsvarvet SKAB i Carlskrona genomförde arbetet.

I projektet hade Granit Teknikbyrå rollen som systemsäkerhetsansvarig på beställarsidan, FMV. Uppgiften bestod av att granska leverantören SKAB´s systemsäkerhetsarbete samt att producera de systemsäkerhetsdokument som FMV behöver innan systemet, efter modifieringen, överlämnas och tas i bruk av Försvarsmakten.

Fler uppdrag