Våra uppdrag

FMV, SLB

18 januari, 2019 |

SLB - ILS och Systemsäkerhet

Granit Teknikbyrå bistår FMV med kompletta tjänster inom ILS och Systemsäkerhet vid anskaffning av nytt grafiskt ledningsstödsystem för installation i olika plattformar såsom fartyg, hjulfordon och bandfordon.

Systemet kallas internt för C2 SLB (Command and Control - Stridsledningssystem Bataljon), eller 9LAND C2 hos Saab.
https://saab.com/land/c4i/tactical-c2-systems/9land-c2/

Systemet utvecklas av SAAB i samarbete med FMV och består av programvaror, klient- och serverdatorer, switchar, skärmar samt säkerhetsfunktioner som kortläsare och kryptering. Systemet använder olika transmissionssystem för informationsutbyte med andra enheter beroende på tillämpning, miljö och tillgång, det kan t.ex. vara radiosystem, LAN, telefoni, etc.

Granit Teknikbyrå hjälper till med riskanalyser och godkännanden, underhållsplanering, driftsäkerhets- och kostnadsanalyser samt reservmaterielberäkning. Granit Teknikbyrå bistår även med stöd till FMV vid överlämning av systemet till Försvarsmakten.

Fler uppdrag